Bloggen om simning

Att lära sig simma kan alla göra. Oavsett om man är barn eller vuxen. Simning är också en väldigt billig livförsäkring och att kunna simma kan vara helt avgörande i olika situationer. På denna blogg kan du gå in och kika runt om simning och vattenvana och vad det kan betyda vid olika tillfällen. Här finns även information om simklubbar och andra föreningar som har simskola både för barn och vuxna som är nybörjare eller inte, men alla bör kunna simma.

Grundregeln när det gäller att lära ut simning är att det ska anpassas helt utefter varje individ. Är det ett barn som ska lära sig simma bör man lära ut det genom lek. Speciellt om det handlar om barn i yngre ålder. Ett barn som tvingas till något i vattnet kan istället tappa intresset helt till att ens vilja gå till en simhall tillslut. Därför är det viktigt att bibehålla intresset till att först få vattenvana hos barnet – om det inte redan har det -för att sedan lära sig simma.

Man kan redan när barnet är i spädbarnsålder gå på babysim som medför att barnet tidigt får en naturlig vana till vatten och att inte bli rädd när det får vatten över huvudet. Vid denna tidpunkt kan man också lära det lilla barnet att vända i vattnet för att söka sig till en kant när barnet befinner sig under vattenytan. På så sätt gynnar man instinkten till att alltid försöka söka sig till fast mark att hålla sig i om behovet uppstår i vattnet.

Om det är en vuxen som ska lära sig simma behövs också helt individuella anpassningar till hur det ska genomföras. Kanske är det en vuxen som inte lärt sig simma på grund av något traumatiskt som upplevts i samband med vatten? Eller man kanske härstammar från en kultur där simning inte är en naturlig del av sin kultur eller leverne. Därför ska man alltid ta hänsyn till personens individuella förutsättningar.